Wanneer gaat er begonnen worden met de bouwwerkzaamheden?

Wanneer gaat er begonnen worden met de bouwwerkzaamheden?

We willen graag zo snel mogelijk beginnen! En wel om twee redenen:

  • We wachten inmiddels al 9 jaar op het moment dat we eindelijk echt wat kunnen gaan doen.
  • We vinden het belangrijk om op deze manier ons steentje bij te dragen aan de lokale economie in de economische crisis die nu gaande is. Bouwbedrijven hebben het erg moeilijk, er zijn al veel werknemers ontslagen. We zijn al meerdere keren benaderd door (plaatselijke) bouwbedrijven met de vraag of zij iets voor ons kunnen betekenen. Heel begrijpelijk, want elke opdracht is er één! Natuurlijk gaat het niet alleen om bouwbedrijven, maar ook om (lokale) tekenaars, schilders, hoveniers, stratenmakers, interieurbedrijven etc.

De bouwvergunning voor de watermolen hebben we binnen, en we zijn gestart met de voorbereidende werkzaamheden. De bouwvergunning voor de Oranjerie is nog in behandeling. De woningen zullen gebouwd worden wanneer zich kopers aandienen.