logo
uil

Laatste nieuws

2017: In de loop van dit jaar hopen we de watermolen onder de kap te krijgen.

Najaar 2016: De eerste grote onderhoudswerkzaamheden aan de ‘landgoed natuur’ vinden plaats.

2016: We zijn druk bezig met de bouw van de watermolen. Het werk vordert langzaam, maar gestaag.

schotse hooglanderApril 2015: Maak kennis met de nieuwe bewoners op landgoed Uylenborgh!

Een kleine kudde Schotse Hooglanders maait voortaan voor ons een deel van het gras.

 

Maart 2015: De bouwvergunning voor de Oranjerie is binnen!

Voorjaar 2014: De kelder en het waterwerk van de watermolen zijn in aanbouw.

Mei 2013: De bouwvergunning voor de watermolen is binnen. In de zomer gaan we van start met de bouw. De vergunning voor de Oranjerie is nog in behandeling bij de gemeente.

Oktober 2012: De termijn voor inzage is verstreken zonder bezwaren. De eerste bouwvergunningen worden binnenkort aangevraagd!

Juli 2012: De gemeenteraad van Putten geeft finale goedkeuring voor het plan Landgoed Uylenborgh.